Strážky

Kaštieľ v Strážkach a to ako som sa opýtal na obraz, ktorý neexistuje