Kuchyňa

Bude ešte niekedy Bobria hrádza v Kuchyni sprístupnená?