Ždiar

Dedinka Ždiar: 11 zaujímavostí, ktoré som zistil pri mojom štúrovaní