Bachledova dolina – Chodník korunami stromov

Chodník korunami stromov: Prechádzka, ktorá neomrzí