Veľký Biel

Kaštieľ vo Veľkom Bieli ma dostal už z autobusu, a tak som musel vystúpiť