Po stopách Márie Terézie: Ktoré miesta na Záhorí sú spájané s touto panovníčkou?

Mária Terézia bola jednou z najvýznamnejších vládnucich osobností v európskych dejinách. Na Záhorí sa nachádza viacero miest spojených práve s ňou, a tak ti tentokrát prinášam zaujímavý tip na tematický výlet. 

Kto bola Mária Terézia?

Mária Terézia bola kráľovnou z rodu Habsburgovcov a rakúskou arcivojvodkyňou. Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne a na uhorskom tróne bola treťou a zároveň poslednou ženou v dejinách. Čo by si povedal/a na štúrovanie po stopách Márie Terézie? Na Záhorí, v štyroch mestách – Skalica, Holíč, Kopčany a Šaštín-Stráže, môžeš celoročne absolvovať prehliadky práve s témou Márie Terézie, ktoré sú sprevádzané vyškoleným sprievodcom.

Kopčany

Dominantou obce je barokový kráľovský žrebčín založený v roku 1736 Františkom Štefanom Lotrinským, manželom Márie Terézie. Z historických dokumentov je známe, že sa panovníčka šesťkrát zúčastnila honov na divú zver v katastroch mesta Holíč a obce Kopčany a samozrejme pri tejto príležitosti navštívila žrebčín v Kopčanoch. V rámci prehliadky navštíviš samotný žrebčín, archeologické múzeum, súkromnú zbierku sediel, starožitností a poľnohospodárskych strojov. Prehliadka končí návštevou reprezentačnej časti žrebčína – Malého kaštieľa.

Info k prehliadke:

 • Informačné centrum – Žrebčín v obci Kopčany
 • mobil: + 421 911 086 847
 • e-mail: muzeum.kopcany@gmail.com 
V Kopčanoch nevynechaj ani Kostol svätej Margity Antiochijskej.

Šaštín- Stráže

Mária Terézia sa spolu so svojím manželom zúčastnila dňa 15. augusta 1762 slávnosti v chráme Sedembolestnej Panny Márie, kedy bola prenesená milostivá soška na hlavný oltár nového chrámu. Počas hodinovej prehliadky uvidíš Baziliku Sedembolestnej Panny Márie a exteriér kartúnky (v minulosti najväčší manufaktúrny podnik na Slovensku).

Bazilika je jednou z najvýznamnejších bazilík na Slovensku. Každoročne ju navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov, predovšetkým na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra). Konajú sa tam však aj ďalšie tematické púte. Interiér baziliky je krásne vyzdobený, nachádza sa tam viacero zaujímavých umeleckých diel. Jedným z unikátov baziliky je aj organ, ktorý je tým najväčším organom v sakrálnej stavbe na Slovensku.

Info k prehliadke:

 • RO Gazárka
 • mobil: +421905 412 568
 • e-mail: info@gazarka.eu

Organ dala v bazilike postaviť práve Mária Terézia. Jeho bočné strany sú mladšie.

 

Súčasťou prehliadky je aj expozícia, kde môžeš vidieť fotky z návštevy pápeža Jána Pavla II. či krásnu Knihu zázrakov.

Holíč

Holíč je mesto historicky zviazané s osobnosťou Márie Terézie. Ako manželka Františka Štefana Lotrinského navštevovala toto mesto pomerne často a pravidelne. Cisárska rodina tu oddychovala mimo veľkomestského ruchu Viedne.

Holíčsky zámok patril do roku 1918 práve cisárskemu rodu Habsburgovcov, v súčasnosti tam sídli Mestské múzeum Holíč. Múzeum ponúka v jeho priestoroch kolekciu holíčskej keramiky, expozíciu dobových remesiel a cechov, obrazy či trojrozmerné modely historického Holíča. Zámok so sprievodcom si môžeš pozrieť od mája do septembra a celoročne tam môžeš navštíviť zámocké záhrady. Posledné roky prechádza zámok rekonštrukciou a postupne sa opravuje. Ja sa však musím priznať, že mne sa veľmi páčil aj v stave, v ktorom som ho videl.

Info k prehliadke:

 • Turisticko – informačné centrum Holíč
 • tel.: + 421 34 321 05 82, mobil: + 421 0907 657 884
 • e-mail: tikholic@holic.sk

Kaplnka na zámku

Skalica

Súčasťou prehliadky v Skalici, ktorá trvá jednu hodinu, je návšteva jezuitského kostola, farského kostola a starobylých hradieb. Niektorí historici totiž predpokladajú, že panovníčka navštívila mesto, v ktorom mali svoj kostol, školu a kláštor jezuiti. Ak Mária Terézia išla do Skalice, musela do nej vstúpiť cez hradobnú bránu.

Info k prehliadke:

 • Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
 • tel. +421 34 664 5341, mobil: +421 915 723 216
 • e-mail: tik@mesto.skalica.sk
Jezuitský kostol svätého Františka Xaverského


„Financované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Záhorie z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.