#ObjavUdržateľnéSlovensko: Projekt, ktorý propaguje šetrný cestovný ruch

Česko-slovenský projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko má za cieľ propagovať šetrný cestovný ruch na Slovensku. Prečítaj si článok, v ktorom sa o tomto projekte dozvieš viac informácií.

#ObjavUdržateľnéSlovensko

Masový turizmus je dlhotrvajúci model, ktorého priority nespočívajú v zachovaní zodpovedajúceho stavu prírody, ale len vo zvýšovaní ziskov. Oproti tomu udržateľný turizmus je model, ktorý myslí na budúcnosť, ochranu priemyslu, životného prostredia a nás ľudí. Práve pre to vznikol česko-slovenský projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko v spolupráci s AICES (Asociácia informačných centier Slovenska). Jeho hlavným cieľom je mapovanie, medializovanie a prepájanie udržateľných turistických aktivít, zaujímavostí, cieľov, miest a projektov naprieč našou krajinou. „Slovensko je přímo studnicí pozoruhodných atrakcí, cílů, řemesel, regionálních specialit, tradic, které jsou v souladu s udržitelným rozvojem nebo podporují principy šetrného cestovního ruchu. O celé řadě těchto zajímavostí netuší ani rodilí Slováci, natož pak turisté. Poukázat na poklady Slovenska, které mají navíc pozitivní vztah k životnímu prostředí, byl hlavním spouštěčem unikátní spolupráce odborníků na cestovní ruch z Asociace informačních center Slovenska a ekologů z Ekotema Group s.r.o.,“ uvádza spoluautor projektu Ing. Lukáš Žaludek.

Hlavné piliere projektu

Ekonomický 

Podpora podnikov, zariadení, cieľov, atrakcií, aktivít prispievajúcich k rozvoju šetrného cestovného ruchu, trvalo udržateľného rozvoja alebo majúce pozitívny vplyv na životné prostredie. Informovanie a osveta verejnosti prostredníctvom siete turistických informačných centier Slovenska.

Enviromentálny 

Osveta prostredníctvom príkladov dobrej praxe priamo z regiónov. Mimoriadny dôraz je kladený na rozvoj prírodného turizmu, objavovanie menej známych lokalít a taktiež na lokálne výrobky alebo tradičné ľudové remeslá.

Tu sa o projekte dozvieš viac

V Českej republike má projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko hlavné zázemie na populárno-náučnom portáli envimagazin.cz, ktorý sa venuje témam ekológie, životného prostredia, udržateľnosti a cestovného ruchu. Na Slovensku má projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko zas hlavné zázemie na portáli Asociácie turistických informačných center Slovenska.

TIP NA ZÁVER: Neváhaj a staň sa aj ty členom či podporovateľom tohto projektu. Viac informácií a jednotlivé možnosti zapojenia či spolupráce nájdeš v informačnej brožúre o projekte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.