#PoStopách Ľudovíta Štúra v Bratislave: Bol som na miestach, kde žil a pôsobil

Bratislava ukrýva nejedno zaujímavé miesto, na ktorom sa „písali“ naše národné dejiny. A tak som sa bol pozrieť na miestach, kde žil a pracoval sám Ľudovít Štúr.

Aj Bratislava je do veľkej miery spojená s Ľudovítom Štúrom a tak som si dal tentokrát #štúrovanie do histórie a bol som na miestach, kde kedysi žil a pôsobil.

Symbolicky som začal na Námestí Ľudovíta Štúra.

Michalská ulica

Na Michalskej ulici sa nachádza budova, pred ktorou kedysi Štúr rečnil na uhorskom sneme. V súčasnosti v budove sídli Univerzitná knižnica.

Panenská ulica

Táto ulica je so Štúrom prepojená hneď z viacerých dôvodov. Žil tu vo viacerých domoch a nachádzalo sa tu neďaleko aj lýceum, kde študoval.

Schmidtov dom

Alebo aj dom číslo 19, ktorý bol výchovným ústavom so spoločným bývaním. V tomto dome žil Štúr v prvom bratislavskom období, teda kým neodišiel na štúdiá v Halle. Tiež tú bývali aj viacerí štúrovci ako Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Samo Chalupka či Ján Francisci-Rimavský.

Obytný dom číslo 1

Na jeho mieste stál kedysi Fernolayovský dom, kde Štúr býval po návrate zo štúdií v Halle v dvojizbovom byte a po zákaze pôsobenia na lýceu v tomto dome aj učil. Neskôr tu v dome a byte bola aj redakcia Slovenských národných novín, ktoré vychádzali v rokoch 1845-1848.

Nový dom, ktorý je postavený na mieste pôvodného Fernolayovského domu, je od roku 2005 označený pamätnou tabuľou. Text na nej pripomína, že v dome bola nielen redakcia, ale aj administrácia našich prvých politických novín.

Konventná ulica

Evanjelické lýceum je súborom troch objektov a to budovy Nového evanjelického lýcea, Pamätnej tabule umiestnenej na jeho rohu s Lýcejnou ulicou a budovy Starého evanjelického lýcea. Tieto objekty boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1961.

Budová Nového evanjelického lýcea

Je to budova postavená v klasicistickom slohu v rokoch 1854-1855 a v súčasnosti sa tam nachádza Literárno-vedný ústav Slovenskej akadémie vied.

Pamätná tabuľa

Nachádza sa na nej zoznam 67 významných študentov lýcea, medzi ktorých patril Štúr, ale napríklad aj Milan Rastislav Štefánik. Táto tabuľa sa tam nachádza od roku 1932.

Budova Starého evanjelického lýcea

Je to budova, ktorá je postavená v klasicistickom slohu z 18. storočia. V súčasnosti sa v nej nachádza Lyceálna knižnica, ktorá patrí pod Ústrednú knižnicu Slovenskej akadémie vied.

Hrad Devín

Hrad Devín je so štúrovcami prepojený hlavne pre to, lebo práve tam sa 24. apríla 1836 uskutočnil výlet štúrovcov, na ktorom prijali slovanské mená a riešili veci spojené s národným uvedomovaním.

Do komentárov mi môžeš napísať či si sa bol/a aj ty niekedy pozrieť na miestach, ktoré sú spojené s Ľudovítom Štúrom. Som zvedavý. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.